Warunki korzystania

Umowa użytkownika między użytkownikiem (klienta) i Ferrysavers.com. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania (Regulamin) przed użyciem tej witryny i dokonaniem rezerwacji ostrożnie.

Użytkownik wyraża zgodę na Warunki podczas korzystania z Serwisu, bez kwalifikacji. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, nie może korzystać z Serwisu w jakikolwiek sposób lub dokonać rezerwacji. Witryna jest przeznaczona do was przez Ferrysavers.com, którego siedziba znajduje się w 2morrow Trybunału, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Wielka Brytania. Proszę zanotować; aby skontaktować się z obsługa klienta napisz do Ferrysavers Obsługi Klienta, w 2morrow Trybunału, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Wielka Brytania.

Zmiany w Warunkach

Ferrysavers.com zastrzega sobie prawo do zmienić lub zaktualizować Warunki odnoszące się do korzystania z serwisu od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Dalsze korzystanie z serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Ta strona i treści dostarczone, w tym tekstu i grafiki jest przedmiotem prawa autorskiego i nie mogą być kopiowane, publikowane, wysyłane, pisał, przekazane lub rozpowszechniane bez pisemnej zgody Ferrysavers.com. Można jednak użyć materiałów z tej strony do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie przesyłać ani przesyłać żadnych stron WWW, dane lub treści znajdujących się na tej stronie do innego komputera, serwera, strony internetowej lub innego medium do masowej dystrybucji lub do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie handlowym , Zgadzasz się, że nie będzie używać żadnych urządzeń, oprogramowania lub procedur ingerować lub próbować zakłócać prawidłowego funkcjonowania tej strony.

Materiał zawarty w Serwisie stanowią własność Ferrysavers.com lub jej filii chyba że zidentyfikowane jako należące do osób trzecich. W Ferrysavers nazwa i wszelkie inne znaki, loga i grafiki Ferrysavers.com wyświetlane na stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi Ferrysavers.com lub jej filii. Inne nazwy firm i produktów lub usług wyświetlany na Stronie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

strona używa

Można stosować tylko tę stronę, aby zrobić uzasadnionych rezerwacji lub zakupów oraz zezwoli nie korzystać z tej strony do innych celów, w tym bez ograniczeń, jakiekolwiek spekulacyjnego, fałszywe lub oszukańcze rezerwacji lub rezerwacji w przewidywaniu popytu jest zabronione.

Użytkownik zgadza się, że usługi turystyczne Rezerwacje zbudowania tej witryny internetowej powinien być używane tylko do uzasadnionych rezerwacji lub zakupów dla siebie lub innej osoby, za którą jesteś legalnie upoważnionej do działania. Trzeba zrozumieć, że z powodu nadużywania z rezerwacji usług turystycznych w witrynie internetowej może spowodować, że jesteś odmawia się dostępu do tych urządzeń.

Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które nakładają obciążenia lub załadować na Nasza infrastruktura Ferrysavers.com uzna za nieuzasadnione lub nieproporcjonalne do korzyści Ferrysavers.com uzyskanym z korzystaniem z serwisu. Ferrysavers.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zdolności do dostępu lub korzystania z witryny w każdej chwili, żadnej przerwy w tym dostępu lub nieukończenie każdą transakcję. Ferrysavers.com nie gwarantuje, że strona jest wolna od wirusów komputerowych, robaków lub innych właściwości, które mogą spowodować utratę lub uszkodzenie.

Treść witryny

Ferrysavers.com nie gwarantuje, że informacje na tej stronie (w tym bez ograniczeń ceny, opisy lub daty) jest wolna od błędów lub pominięć, ale użyjemy wszelkich starań, aby skorygować ewentualne błędy lub braki jak najszybciej po ich wprowadzeniu do naszej uwagi. Ferrysavers.com zawiera ogólne informacje na Stronie dla celów tylko orientacyjna. Należy pamiętać, że Ferrysavers.com może w każdej chwili zmienić dowolny aspekt witryny lub jej zawartości, w tym dostępności operatorów, funkcji, informacji, danych lub treści. W szczególności, w odniesieniu do paszportów, wiz, oraz wymagań dotyczących szczepień, Ferrysavers.com nie gwarantuje, że informacje są zawsze aktualne i jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby zrozumieć i przestrzegać wszystkich stosownych wymagań paszportowych, wizowych i szczepień .

Informacje o użytkowniku

Użytkownik zgadza się przestrzegać następujących zobowiązań, w tym bez ograniczeń. Użytkownik akceptuje odpowiedzialność finansową dla wszystkich transakcji dokonanych w ramach swojej nazwy lub rachunku. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje podane o sobie lub członków gospodarstwa domowego są prawdziwe i dokładne.

Odnośniki do Third Party witryn internetowych

Strona zawiera hiper linki do zewnętrznych stron internetowych posiadanych i eksploatowanych przez osoby trzecie. Ferrysavers.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności, kompletności i jakości informacji zawartych w takich stron osób trzecich. Wszelkie treści na takich stronach osób trzecich nie odzwierciedlają produkty, usługi lub informacji dostarczonych przez Ferrysavers.com. należy kierować wszelkie obawy dotyczące zewnętrznych linków do webmastera witryny takiej witryny.

Rezerwacje

Gdy rezerwacja została dokonana na naszej stronie, a my otrzymali pełną zapłatę, która jest akceptowana przez Ferrysavers.com, wydamy Państwu potwierdzenie e-mail szczegółowo swoją odpowiednią rezerwację. Potwierdzenie e-mail zawiera numer rezerwacji, który należy przedstawić z odpowiednim zdjęciem I.D przed wejściem na pokład, dzięki czemu można otrzymać bilety. Rezerwacji można dokonać za pomocą karty kredytowej lub debetowej i kart opłat stosuje się do niektórych kart.

Ferrysavers.com pobiera minimalną opłatę GBP25.00/EUR40.00 za rezerwację dla wszystkich zmian lub odwołania przed odlotem oprócz wszelkich opłat przez operatora promowego.

Wszystkie opłaty są w zależności od rodzaju pojazdu, wielkości, liczby pasażerów, DROGA (-I), czas odjazdu, czas podróży i daty, a następnie w zależności od dostępności .

Niektóre taryfy podlegają ograniczonych obiektów lub usług, w tym bez wbudowanej zakwaterowania, zakład do podjęcia pojazdów, wymiar pojazdów, liczbę pasażerów i nie jest przystosowany dla zwierząt domowych. Proszę sprawdzić przed dokonaniem rezerwacji.

Ferrysavers.com zapewnia funkcjonalność rezerwacji w czasie rzeczywistym dla większości taryf i otrzymasz potwierdzenie przez e-mail natychmiast, jeśli rezerwacja została przyjęta.

Istnieje wiele taryf, które podlegają wirtualnej rezerwacji z odpowiednim operatorem i dlatego trzeba będzie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu sfinalizowania rezerwacji.
Transport zwierząt do lub z Europy muszą być zgodne z odpowiednimi wymaganiami odnośnych krajów i opłata jest pobierana od niektórych usług. Proszę sprawdzić przed dokonaniem rezerwacji i zawsze skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Ferrysavers.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pominięcia wyjazdu, nadużywają warunki rezerwacji lub przekroczenia dozwolonego okresu turystyczna rezerwacja pozwala. Pełny koszt właściwej rezerwacji będzie wymagalny.

Ferrysavers.com zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów taryf w zależności od zmian na rynku (np wahań kursów walutowych, cen ropy naftowej i legislacji rządowej) lub wzrostu cen operatora.

Ferrysavers. com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub zmiany w swojej podróży z powodu niekorzystnych warunków pogodowych lub warunków pływowych lub innych okoliczności. Usługi dla każdego będzie próbował informować o wszelkich poważnych schorzeń, które mogą mieć wpływ na podróż, ale proszę sprawdzić warunki podróży przed wyjazdem.

Wszystkie czasy odjazdu/przyjazdu są dostarczane przez operatora i są podane w czasie lokalnym. Wskazane jest, aby skontaktować się z obsługą klientów Ferrysavers.com czasy odlotu przed wyjazdem.

Ferrysavers.com nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w służbie tym wykorzystanie alternatywnych statków lub wycofania pokładowych urządzeń i usług.